top of page

Stuccolustro vegg  

En gammel trevegg i Egon restauranten er platekledd hel sparklet og påført 4 sjikt med stuccolustro marmorpuss. Et prosjekt på en del av restauranten gjort over 4 dager. Prosessen er montering av plater, sparkling, stuccopuss og voks. En frisk og fargerik dekor forandring til denne delen av restauranten.

bottom of page